VI. Elméleti kérdéssor

Ha nem tudsz válaszolni valamelyik kérdésre, akkor használd a Súgót, vagy próbáld ki.

1. Válaszd ki azokat a hardver eszközöket amelyek közvetlenül input eszközként szolgálhatnak egy szövegszerkesztő program használatakor! [Megoldás]

a. billentyűzet b. scanner c. egér d. külső lemez egység (FDD) e. belső lemez egység (HDD)

2. Egészítsd ki ! A szövegszerkesztőben alkalmazott parancsok mindegyikét végrehajthatjuk akár................................., akár................................. segítségével. [Megoldás]

3. A szövegbevitel legegyszerűbb eszköze a .................................................[Megoldás]

4. Válogasd ki azokat a műveleteket, amelyek során lemezművelet is végrehajtódik![Megoldás]

a. gépelés b. nagyméretű dokumentum gördítése c. nagyméretű kép vágólapra helyezése d. mentés e. betűméret változtatás f. betöltés g. betűtípus megváltozása

5. Egészítsd ki!

Az ikonok arra kiválóak, hogy a ...........................használt funkciókat nem kell a ..................................... kiválasztani. [Megoldás] Az ikonsor felépítését a .........................................saját maga is .......................................... [Megoldás] A szövegszerkesztőben készülő dokumentumba szöveg kerülhet .................................. vagy ..............................................útján. [Megoldás]

A leggyakrabban használt parancsok nemcsak a menük, hanem ..........................és ................................... segítségével is kiadhatók. [Megoldás]

6. Döntsd el, helyes-e az eljárás! [Megoldás]

A vágólapra a következő utasítások végrehajtása során tudunk elhelyezni egy bekezdést: a kívánt bekezdésbe helyezzük el a kurzort, majd megkeressük a szerkesztés menü vágólapra helyezés utasítását és végrehajtatjuk.

7. Írj le három olyan funkciót, amit minden szövegszerkesztő programnak biztosítania kell! [Megoldás]

8. Egészítsd ki a mondatot! Szövegszerkesztők estében ................................ üzemmódról beszélünk, ha a képernyőn ugyanazt látjuk, mint ami a nyomtatón meg fog jelenni. [Megoldás]

9. Milyen hardver igénye van az általad használt szövegszerkesztőnek? Sorolj fel hármat![Megoldás]

10. Egészítsd ki a mondatokat , amelyek egy programcsomag használatba vételére vonatkoznak! A legelső használat előtt . . . . . . . . . kell a programot. Ezt a műveletet az egyes számú lemez .. . . . . . . . . . nevű programjának elindításával lehet elvégezni .[Megoldás]

11. Válaszd ki a helyes állítás betűjelét! Ha a szövegszerkesztőben a gépelés során elértük a lap alját , [Megoldás]

a. új lapot kell beilleszteni b. automatikus laptörés keletkezik c. laptörést kell beilleszteni d. addig növekszik a lap mérete, amíg új lapot nem kezdünk

12. Igaz-e ?

A. Az , hogy az aktuális oldalból még mennyi van hátra , csak a nyomtatott forma nézetből derül ki. [Megoldás]
B. Lehetséges-e a bekezdésen belül új sort kezdeni úgy, hogy az még ugyanazon bekezdés része legyen! [Megoldás]

13. Egészítsd ki ! A kívánt szöveget elkészítette már, de a későbbi javíthatóság és kezelhetőség miatt el szeretné .............. . A teendői a következők : ........... választása ; ........... művelet elvégzése.[Megoldás] 14. Egészítsd ki ! ‘ Hibás állománynév ‘ üzenet jelenik meg kívánt mentés helyett a képernyőn. Mi a hiba oka : az állomány név hosszabb mint ........... karakter, vagy  ........... tartalmaz, amelyeket állománynévben nem lehet alkalmazni.[Megoldás]

15. Egészítsd ki ! ‘ A nyomtató nem üzemkész ‘ üzenet jelenik meg a kívánt nyomtatás helyett a képernyőn. Mi a hiba oka : a nyomtató nincs ........... , vagy ........... belőle a .......... . [Megoldás]

16. Egészítsd ki ! Ha pontosan látni szeretnénk a nyomtatott oldal végleges formáját, akkor a ........... nézetet kell használni. Az ........... beállításnak összhangban kell lennie a nyomtatóban használt ........... méretével.[Megoldás]

17. Egészítsd ki ! A megnyitható állományok számát az állományok .......... és a számítógép ........... nagysága határozza meg.[Megoldás]

18. Egészítsd ki ! Az állományok méretének csökkentése érdekében a dokumentumban található képeket és a más alkalmazások által készített objektumokat nem kell a dokumentum szövegével együtt elmenteni, hanem ........... is lehet a dokumentum szövegéhez. [Megoldás]

19. Egészítsd ki ! A szövegszerkesztő által elmentett állományban nemcsak a maga ............ található, hanem az összes olyan információ, amely a ...........  végleges megjelenítési formához elengedhetetlen.[Megoldás]

20. Egészítsd ki ! A hosszú dokumentumok szerkesztése esetén a véletlen adatvesztés megelőzése céljából érdemes bekapcsolni az ........... funkciót. Ilyenkor a szövegszerkesztő meghatározott időközönként ........... . [Megoldás]

21. Mit jelöl az alábbi definíció? Az a képernyőn látható megjelenítési forma, amikor a nyomtatandó dokumentum egy vagy több oldala teljes mértékben megtekinthető úgy, ahogy az a nyomtatás után a papíron láthatóvá válik majd.[Megoldás]

22. Egészítsd ki helyesen a mondatot! Használj fel fogalmakat a felsoroltak közül! Nagyméretű dokumentumot nem célszerű ...........................megnyitni, mert....................... a(z)................... sebesség, és kevés a hely a(z) ........................ számára. [Megoldás]

írás-olvasás, floppy-lemez, mentés, merevlemez, lassú, átmeneti állomány, gyors, nyomtatás

23. Melyik az a tulajdonság, amely a leginkább meghatározza a dokumentum állományméretét a felsoroltak közül![Megoldás]

a. leütések száma b. betűméret c: betűtípus d. szedéstükör mérete e. az alkalmazott szekciók száma

24. A dokumentumban a rajzokon alkalmazott színeket egy fekete-fehér nyomtató milyen megjelenítéssel adja vissza.[Megoldás]

a. nem lesz különbség ahhoz képest, mintha fekete-fehér lenne a rajz
b. a nyomtató szürke árnyalatokkal érzékelteti a színeket
c. a nyomtató (angol nyelven) beleírja a színes területre a terület színét

25. Van-e lehetőség (igen-nem) egy elkészített dokumentum más szövegszerkesztő formátum szerinti elmentésre? Említs egy példát! [Megoldás]

26. Válaszd szét két csoportra az alábbi utasításokat, és nevezd meg a szétválogatás szempontjait![Megoldás]

a.egy bekezdés betűtípusainak megváltoztatása  b.egy bekezdés tabulátor-pozíciónak beállítása  c.egy bekezdés középre igazítása  d.egy bekezdés betűméretének megváltoztatása   e.a bekezdés kezdősora helyzetének megváltoztatása   f.egy bekezdés sorköz mértékének megváltoztatása   g.egy bekezdés előtti köz méretének megváltoztatása   h.egy bekezdés betűinek dőltté változtatása   i.egy bekezdés betűinek aláhúzottá változtatása
A: ................................................ : ......................................
B: ................................................ : ......................................

27. Döntsd el lehetséges-e vagy sem!

A. Lehetséges-e egy dokumentumon belül más-más betűméret használata? [Megoldás]
B. Lehetséges-e egy dokumentumban egyidejűleg a középre illetve a jobbra igazítás használata? [Megoldás]
C. Lehetséges-e egy dokumentumon belül más-más sorköz használata? [Megoldás]

28. Egészítsd ki! Amíg egy bekezdés jellemzőit nem változtatjuk meg, és abból újabb bekezdéseket származtatunk, akkor az új bekezdések .......................... az előző bekezdések................................. tulajdonságát.[Megoldás]

29. Egészítsd ki! Egy dokumentumon belül lehetnek egyszerre ..................... és......................... elhelyezkedésű oldalak is, de ahol változik az elhelyezkedés, ott...............................................-t kell alkalmazni.[Megoldás]

30. Egészítsd ki! A gyakran használt dokumentumformátumokra érdemes ...........................készíteni, mert azok segítségével a dokumentumok ..................................meggyorsítható. [Megoldás]

31. Igazak-e az alábbi mondatok?

A. Egy stíluslap (dokumentum öntőforma) csak egy dokumentumhoz kapcsolódhat. [Megoldás]
B. Mentéskor a dokumentumon alkalmazott stíluslap automatikusan a dokumentum nevét kapja, csak más kiterjesztéssel. [Megoldás]
C. Sablonok készítésekor csak az alap sablonra építve lehet további új sablonokat elkészíteni. [Megoldás]

32. Egészítsd ki ! A betűméret használatos mértékegysége a .................[Megoldás]

33. A szövegszerkesztőben: Iniciálét úgy készíthetünk, hogy a ................................... első betűjét ................................[Megoldás]

34. Döntsd el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis!

a. A karakterek nyomtatásának minősége függ a nyomtató felbontásától. [Megoldás]
b. A karakterek nyomtatásának minősége függ a monitor felbontásától. [Megoldás]
c. A karakterek nyomtatásának minősége függ a számítógép, ezen belül is a monitorvezérlő kártya sebességétől és minőségétől. [Megoldás]
d. A karakterek nyomtatásának minősége függ a nyomtató nyomtatási technikájától. [Megoldás]
e. A képernyőn megjelenő karakterek olvashatósága függ a szövegszerkesztőben beállított nagyítástól [Megoldás]
f. A képernyőn megjelenő karakterek olvashatósága függ az aktuálisan használt nyomtatótól. [Megoldás]
g. A képernyőn megjelenő karakterek olvashatósága függ a monitor felbontásától. [Megoldás]
h. A képernyőn megjelenő karakterek olvashatósága függ attól, hogy színes, vagy fekete-fehér nyomtatót telepítettünk a számítógépre. [Megoldás]
i. A betűméret növelése növeli a szöveges állomány méretét. [Megoldás]
j. A leütések száma növeli a szöveges állomány méretét. [Megoldás]
k. A sortávolság növelése növeli a nyomtatott szöveg terjedelmét. [Megoldás]
l. A betűméret csökkenése növeli a nyomtatott szöveg terjedelmét. [Megoldás]
m. A betűméret növelése növeli a margók közötti távolságot. [Megoldás]
n. A szimbólumok ugyanúgy formázhatók , mint a közönséges betűk . [Megoldás]
o. A WYSIWYG rendszerű szövegszerkesztőben a táblázatok szegélyeit vízszintes , függőleges vonal ,ill. sarok és elágazás alakú speciális karakterek alkotják . [Megoldás]
p. Az aláhúzott szövegrész valójában az eredeti szövegből és az ugyanarra a helyre begépelt aláhúzás-karakterekből tevődik össze. [Megoldás]
r. Nincs minden betűtípusnak dőlt változata. [Megoldás]
s. Lézernyomtatón csak vektor-fontok nyomtathatók ki. [Megoldás]
t. A betűméret növelése nem növeli a szöveges állomány méretét . [Megoldás]
u. A leütések száma növeli a szöveges állomány méretét. [Megoldás]
v. A sortávolság növelése növeli a nyomtatott szöveg terjedelmét. [Megoldás]
x. A betűméret csökkentése csökkenti a nyomtatott szöveg terjedelmét. [Megoldás]
y. A betűméret növelése növeli a margók közötti távolságot . [Megoldás]
z. Alapesetben a sortávolság automatikusan igazodik a betűmérethez.[Megoldás]