Operációs rendszerek   ütemezi      adatvédelem      elosztja      erőforrások      feladat ütemezése      Feladat kezelés      felhasználás      Felhasználó      Felhasználói felület      figyelése      grafikus      időosztásos      kapcsolattartás      karakteres      kommunikációt      processzorok száma      programrendszer      valós idejű      vezérli   
- Az operációs rendszer olyan , amely a számítógépes rendszerben a programok végrehajtását . Így például a programok végrehajtását, az erőforrásokat, biztosítja a felhasználó és a számítógépes rendszer közötti .
Az operációs rendszerek fő feladatai:
- , összehangolása
- kezelése
- I/O megtervezése
- hibakezelés
- a helyes és optimális működés (monitoring)
- (security)
- naplózás és számlázás (accounting)
- a felhasználókkal
Az operációs rendszerek osztályozása:
• A jellege szerint:
– Adatfeldolgozó; tranzakciós; folyamatvezérlő; hadászati célú; egészségügyi célú; számítógépes műszaki tervezést segítő; programfejlesztői; személyi felhasználásra készült rendszerek.
• A szerint:
– Egyprocesszoros rendszerek; többprocesszoros rendszerek.
szempontjából:
– Egy felhasználós (single user); több felhasználós (multi user).
szempontjából:
– egy feladatos (single tasking) DOS; több feladatos (multi tasking) Windows
szerint: DOS, Linux, (GUI- Graphical User Interface ) Windows, Linux Suse
• A processzor ütemezése szempontjából:
(time sharing) rendszerekről: a rendelkezésre álló processzoridőt a rendszer - a folyamatok prioritásától függően - felosztja a futó folyamatok között. Az egyes folyamatokra jutó processzoridő nincs korlátozva (például a UNIX, Windows NT, Linux, VAX/VMS).
(real time) rendszerekről, ami azt jelenti, hogy több folyamat egyidejű futtatása esetén az egyes folyamatok számára juttatott processzoridő korlátozva van (például a Lynxos, OS/9).